logo

Mezikomunitní nástroj pro přihlášky

 
 

Vítejte v nástroji pro přihlášky pro tým Metin2.cz


Vítejte na stránce, kde si můžete podat přihlášku do týmu komunity Metin2.cz na pozice Board Moderátora a Game Mastera. Pokud je nábor otevřen, je níže zobrazeno tlačítko pro přihlášení se na příslušnou pozici.

Každý kandidát by měl splňovat několik hlavních požadavků:
  • Plnoletost, pro přijetí musíš mít alespoň 18 let.
  • Znalost hry a jejích pravidel.
  • Schopnost orientace na fóru a znalost pravidel.
  • Dostatek volného času a motivace.

  • POZOR!: Pokud do přihlášky neuvedete všechny požadované body, bude automaticky zamítnuta.


    Přihlásit se na pozici Game Master