logo

Mezikomunitní nástroj pro přihlášky

 
 

Vítejte v nástroji pro přihlášky pro tým OGame.cz


Vítejte na stránce, kde si můžete podat přihlášku do týmu OGame.cz. Nábor probíhá na pozice Board Moderátora a Game Operátora. Pokud je nábor otevřen, je níže zobrazeno tlačítko pro přihlášení na příslušnou pozici.

Každý kandidát by měl splňovat několik hlavních požadavků
  • Dobrá znalost hry a jejích pravidel
  • Orientace na fóru
  • Dostatek volného času a motivace
POZOR! Pokud do přihlášky neuvedete všechny požadované body, bude automaticky zamítnuta.

Přihlásit se na pozici Game OperátorPřihlásit se na pozici Board Moderátor