logo

Mezikomunitní nástroj pro přihlášky

 
 

Vítejte v nástroji pro přihlášky pro tým BattleKnight.cz


Vítej na stránce, kde si můžete podat přihlášku do týmu BattleKnight.cz. Nábor probíhá na pozice Moderátora fóra a Game Operátora. Pokud je nábor otevřen, je níže zobrazeno tlačítko pro přihlášení se na příslušnou pozici.

Každý kandidát by měl splňovat několik hlavních požadavků:
  • Dobrá znalost hry/fóra a jejích pravidel
  • Orientace na fóru
  • Dostatek volného času a motivace
POZOR! Pokud do přihlášky neuvedeš všechny požadované body, bude automaticky zamítnuta.