logo

Mezikomunitní nástroj pro přihlášky

 
 

Vítejte v nástroji pro přihlášky pro tým 4Story.cz


Vítejte na stránkách, které Vám pomohou stát se členem týmu 4Story.cz. Přihlášku je možné zaslat na pozici Game Master, Board Moderátor nebo Event Manager.

Je nutné, aby každý kandidát splňoval následující požadavky:

  • Dobrá znalost hry a především pravidel
  • Dostatek volného času
  • Schopnost přijímat kritiku
  • Ochota pomáhat

Jestliže si myslíte, že tyto požadavky splňujete, zašlete nám svou přihlášku!

Upozornění! Přihlášku obratem zamítneme, pokud:

  • Nebude obsahovat všechny body vyznačené ve formuláři
  • Bude obsahovat velmi krátké odpovědi
  • Nesplňujete věkovou hranici pro přijetí


POZOR! Pokud neobdržíte po zaslání přihlášky do 24 hodin email s žádostí o potvrzení přihlášky, kontaktujte tým pomocí IRC

Přihlásit se na pozici Event Manager